Betalar Jan Helin 7600 kr mer i månaden till Daniel Swedin än vad Katrine Kielos får?

Medborgare! Idag går Aftonbladets ledarskribent Daniel Swedin ut och säger att kvinnor får 7600 kronor mindre i lönekuvertet än män varje månad. Han menar att löneskillnaderna påverkar var man kan bo, vart man kan resa på semester, vilka kläder man kan köpa, hur mycket pengar man kan spara undan, om man kan köpa den dyra ketchupen till färskpastan eller om man får nöja sig med rödfärgad sörja till snabbmakaronerna. Som slutkläm säger Daniel Swedin att det är många som pratar om lika lön för lika arbete, men att det nu krävs mer än bara prat.

Man undrar ju då hur det ser ut på Aftonbladets ledarredaktion. Får inte ledarskribenterna lika lön för lika arbete där? Betalar Aftonbladets chefsredaktör och ansvariga utgivare Jan Helin 7600 kronor mer i lön till de manliga ledarskribenterna Daniel Swedin, Anders Lindberg och Ingvar Persson än vad de kvinnliga ledarredaktörerna Katrine Kielos, Eva Franchell och Karin Pettersson får?

Om inte, vad är det då som gör Aftonbladet så oerhört annorlunda än Sveriges övriga arbetsplatser? Eller kan det vara så enkelt att det finns helt andra förklaringar till varför kvinnor i medeltal har en lägre inkomst än män? Som att kvinnor gör andra livsval än män och därmed oftare arbetar deltid, oftare arbetar inom offentlig sektor än inom vinstdriven privat sektor, inte gör samma yrkesval som män, etc.

Det har gjorts otaliga undersökningar om inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor. De visar alla att när man tar hänsyn till fler och fler av de faktorer som faktiskt påverkar lönen så blir den oförklarliga skillnaden mindre och mindre. Det oförklarliga blir helt enkelt förklarligt. I de undersökningar som tagit hänsyn till flest faktorer återstår bara en oförklarlig skillnad på cirka 1 procent. Av de 7600 kronorna som Daniel Swedin talar om återstår då bara ett par hundralappar! Och det innebär inte heller att denna lilla skillnad skulle beror på någon diskriminering. Det kan lika gärna vara så att den beror på ytterligare faktorer som inte ännu tagits hänsyn till.

Men att göra en mer komplex och sanningsenlig analys istället för att slänga ur sig feministiska floskler klarar antagligen inte någon av Aftonbladets ledarredaktörer av. Så frågan är om någon av dem egentlig är förtjänt lön överhuvudtaget. En viss kompetens borde man väl kunna förvänta sig för att få en anställning? Men det gäller kanske inte på Aftonbladet?

MER INTRESSANT OM: , , , , ,

50 tankar på “Betalar Jan Helin 7600 kr mer i månaden till Daniel Swedin än vad Katrine Kielos får?

 1. Jag vill bara påpeka det faktum att även inom offentlig sektor skiljer sig lönerna mellan män och kvinnor, trots samma utbildning, samma arbetsuppgifter och lika lång tid inom yrket! Ditt argument håller inte.
  Det är också välkänt att när kvinnor kommer in i mansdominerade yrken ser man en sänkning i medelinkomsten hos arbetstagarna, över tid ser man även en sänkning i status. Exempel prästyrket.

  Sverige har fortfarande stora problem vad gäller jämställdhet, på många plan, och vi måste som samhälle arbeta aktivt med detta och därför är det alltid bra med debatt.

  //Hanna

 2. ”Betalar Jan Helin 7600 kr mer i månaden till Daniel Swedin än vad Katrine Kielos får?”

  Snarare tvärtom… Kielos har högre lön än Daniel eftersom hon har jobbat på företaget längre och har mer erfarenhet…och detta är något som ”vänstern” inte gillar.

 3. Hanna, prästyrket tappar status för att fler och fler av medborgarna blir ateister/agnostiker. Om den sänkta statusen i sig lockar fler kvinnor till yrket vore en intressant men svår forskningsuppgift. Kanske kvinnor blir mindre rädda för att välja ett yrke om dess status sjunker, medan de tidigare hindrades av jantelagen i sitt eget huvud?

  Hur som helst så säger en korrelation ingenting om vilken variabel som är orsak och vilken som är verkan, eller om det finns andra okända faktorer som påverkar båda de variabler man studerat. För att dra nytta av korrelationsanalys måste man sätta sig in i de processer som ligger bakom sambandet, undersöka alternativa förklaringar och göra en bedömning av vad som kan vara rimligt. Med korrelation kan man annars t.ex. bevisa att februari är den säkraste månaden att köra motorcykel, för då händer nästan inga olyckor.

 4. Hanna!

  Det finns många fler faktorer än de du räknar upp som påverkar lönen. De undersökningar som gjorts visar att ju fler faktorer man tar hänsyn till desto mindre blir de löneskillnader som till en början ser oförklarliga ut. I de undersökningar som tagit hänsyn till flest faktorer så återstår bara en skillnad på i storleksordningen 1 procent, vilket motsvarar ett par hundralappar i månadslön.

  Under 2006 till 2008 gjordes dessutom en enormt stor undersökning av JÄMO som heter Miljongranskningen. Där undersöktes i detalj lönen för drygt 700 000 arbetstagare inom massor av olika yrken och på massor av olika arbetsplatser i hela Sverige. Enbart i drygt 4000 fall kunde en omotiverat låg lön konstateras och de fick den då korrigerad. Noterbart är att det inte enbart var kvinnor som då konstaterades ha för låg lön, utan även män! Dessa relativt få fall (0,6 procent av alla anställda) har alltså nu blivit korrigerade.

  Att vissa yrken över tiden får en lägre lön är inte någonting konstigt. Lön är indirekt ett mått på hur efterfrågad de varor och tjänster som den anställde producerar. Om efterfrågan för ett visst yrke sjunker så sjunker även lönen med tiden. Allt färre svenskar är medlemmar i kyrkan och då är det heller inte underligt att prästlönerna sjunker. Det har inget med könet på prästen att göra. Manliga prästers löner sjunker i samma takt som kvinnliga prästers löner.

  Samma sak har tidigare hänt för yrken där män dominerat. På 50- och 60-talet tjänade svenska fartygsbyggare stora pengar, men under 70-talet började asiatiska varv att konkurrera ut de svenska. Plötsligt var de svenska fartygsbyggarna ersatta av fartygsbyggare i låglöneländer i Asien. Yrket gick från att vara hyfsat välbetalt till att bli ett låglöneyrke på andra sidan jorden. Plötsligt gick tusentals svenska fartygsbyggare arbetslösa. Det hade heller ingenting med deras kön att göra. De var helt enkelt inte lika efterfrågade längre!

 5. Tomas!

  Det hade ju varit intressant att höra direkt från Daniel Swedin och Katrine Kielos vad de får i lön för samma jobb på Aftonbladets ledarredaktion. Om man ska tro Daniel Swedin rätt så borde han ju få 7600 kronor mer i månaden bara för att han är man. Men precis som du så tror jag inte att det är så…

  Teori och verklighet har dock aldrig varit de feministiska vänsterdebattörernas starka sida!

 6. Hanna skriver: ”Det är också välkänt att när kvinnor kommer in i mansdominerade yrken ser man en sänkning i medelinkomsten hos arbetstagarna, över tid ser man även en sänkning i status. Exempel prästyrket.”

  Hanna har rätt. När tidigare mansdominerade yrken blir kvinnodominerade tenderar tre saker att försämras. Hanna nämner två: medelinkomst och status.

  Hanna avstår dock från att nämna den tredje saken som tenderas att försämras, när tidigare mansdominerade yrken blir kvinnodominerade…

  KVALITETEN på det utförda arbetet, tenderar att försämras. Exempel prästyrket.

  Idag käbblas och grälas det ute i församlingarna i en utsträckning, som verkar vara mer omfattande än tidigare. Konflikterna melln präst och präst samt kantor eller kyrkoråd verkar vara fler och hätskare, än när prästyrket var mer mansdominerat.

 7. @M

  ”Hanna avstår dock från att nämna den tredje saken som tenderas att försämras, när tidigare mansdominerade yrken blir kvinnodominerade…”

  Att kvaliteten skulle försämras av att kvinnor tar sig ett dåtida manligt yrke, påvisar endast starkt er rädsla, för kvinnlig konkurrenskraft på marknaden!

  Något jag tror även är grunden för mycket kring dessa manliga nätverk och diverse inlägg.

 8. Lotta:

  Du svarar på en person kommentar och håller resten ansvariga för det, illa.

  Själv har jag aldrig hört det där om kvaliten skulle bli sämre, det får ”M” svara för.

 9. Hanna, det är något skumt med ditt resonemang.

  Alla som försökt gå till botten med lönediskrimineringen genom att kompensera för skäliga skillnader (sektor, arbetstid, ålder, befattning mm mm) kommer till samma slutsats: ”Lönediskriminering är ett marginellt problem i Sverige idag”. Se exempelvis arbetsgivarverket, Meyerson, Svenskt näringsliv, medlingsinstitutet, men inte minst ”miljongranskningen” nu senast.

  Om det är som du säger ”ett stort problem” så betyder det att det måste synas i statistiken.

  Om det inte syns i statistiken (vilket det ju inte gör enligt ovan) så kan det betyda två saker:
  1. Män drabbas av lika stor lönediskriminering i något annat yrke/bransch.
  2. Det är inget ”stort problem”

 10. @Lotta…

  Du svarar M (dvs mig): ”Att kvaliteten skulle försämras av att kvinnor tar sig ett dåtida manligt yrke, påvisar endast starkt er rädsla, för kvinnlig konkurrenskraft på marknaden!

  Något jag tror även är grunden för mycket kring dessa manliga nätverk och diverse inlägg.”

  —–

  Varför utgår du från, att ”M” är en man?

 11. @M

  På vilket sätt har jag utgått från att ”M” är en man!? Är du en kvinna som påstår att kvaliteten försämras i ett yrke, så är det ju verkligen tragiskt! 🙂

  Är det ert senaste test för att se om människor är ute efter att skada män!? Samma fråga har jag fått inne hos mig. Det finns dessutom även en del kvinnor inom det här mansnätverket har jag sett.

  Ni letar verkligen efter att folk ska säga något dumt om en man…Yeeses.

 12. Jag hitta två uttalade här som låter rätt fördomsfulla.

  1) ”Kanske kvinnor blir mindre rädda för att välja ett yrke om dess status sjunker, medan de tidigare hindrades av jantelagen i sitt eget huvud?”

  2) ”Hanna avstår dock från att nämna den tredje saken som tenderas att försämras, när tidigare mansdominerade yrken blir kvinnodominerade…
  KVALITETEN på det utförda arbetet, tenderar att försämras”

 13. @Lotta
  ”..Ni letar verkligen efter att folk ska säga något dumt om en man…Yeeses.”

  Om du sa nåt dumt om EN (utpekad) man skulle det inte göra så mycket. Då skulle man kunna veta vem du menar iaf. När du använder dig av raljerande generaliseringer som ”…er rädsla…”, ”..ert senaste test ..” och ”..Ni letar verkligen …” så är det svårt att veta vem du siktar mot (om det inte gäller alla som läser och skriver här, då missförstod jag). Var lite mer specifik så tror jag inte så många har problem med det du skriver.

 14. @Frogfish

  Och på vilket sätt är du mer tydlig när du skriver:
  ”Var lite mer specifik så tror jag inte så många har problem med det du skriver.”

  Fuck you!

 15. @Lotta
  ”Fuck you!”
  Men det var väl trevligt. Kunde jag vore det ju ett bra alternativ till att stöta på nån som du på krogen…

  Själv tag tyckte min mening var väldigt tydlig, att är man mer specifik är det mindre risk att bli missförstådd. Men vi får väl vara överens om att vara oense där.

  Jag tycker själv att det är betydligt enklare att få fram en poäng om jag riktar den till den/de som jag ämnar att diskutera med. Det minskar risken för missuppfattningar och att personer som inte är direkt berörda tar åt sig. Men det funkar ofta att skjuta med hagelbössan också, alltid träffar man nåt.

  Och även om jag kanske inte ska göra det du rådde mig så ska jag iaf ta helg. Och jag önskar även dig en trevlig helg, oavsett vem du ”fuckar”.

 16. @Grodtanten

  Jag förstår att du lider av både förstånds- och lässvårigheter, då jag varit mycket tydlig mot vem jag riktat mig mot!

  Och det har inte varit mot dig!

  Utan kvinnan eller mannen ovan kallad ”M”, som påstår att arbeten utförda av kvinnor ger mindre KVALITET! Det kunde dock inte specificera sig speciellt bra. Utan det svarade endast med en motfråga. Troligen någon hemmafru till någon i mansnätverket.Om inte en misslyckad man!

  Grodtanten, din smygande härskarteknik var mycket tydlig, så ta ditt halvfeta arsle och ta din helg! Jag ska strax träffa normala vackra människor som inte sitter och skriver en massa skit till andra med falskhet och illvilja.

  Typer som klappar andra på huvudet går bara hem hos fula misslyckade människor.

 17. Oj, här blev det som vanligt vild fajting om småsaker. Skönt att sitta på åskådarbänken. Finns det något bittrare än barnlösa tanter strax före klimakteriet?

 18. Det här var ett charmigt ställe med en Lotta som beter sig som en fradgatuggande rabiessmittad hund.

  Jag får nog tacka för mig. Tänkte skriva att det varit trevligt, men då skulle jag ljuga. Och Lotta, glöm inte att ta ditt litium ikväll. Och till er övriga, lycka till med byrackan.

 19. M!

  Vad har du för belägg för att kvaliteten skulle tendera att försämras bara för att det blir fler kvinnor i yrket eller för att yrket blir kvinnodominerat?

  Visserligen har man under flera års tid kunnat läsa i media om stora samarbetsproblem inom vissa av Svenska kyrkans stift och församlingar under de senaste åren, men det innebär ju inte per automatik att det skulle beror på att allt fler kvinnor har blivit präster! Och även om man kan visa upp sådana exempel (att problemen i vissa enskilda fall beror på de kvinnliga prästerna) så medför inte det att detta går att generalisera till alla kvinnliga präster och än mindre till alla yrken som numera blivit kvinnodominerade.

 20. Lotta!

  Skärp till dig! Frogfish kommer med saklig kritik mot dig. Du replikerar med ett oförskämt och osakligt personangrepp. Att utbrista med ett ”Fuck you!” som svar är inte acceptabelt!

 21. Alla!

  Se till att hålla er till en saklig diskussion utan en massa meningslösa personangrepp. Även om man har olika åsikter så kan man fortfarande bete sig respektabelt mot varandra och använda sig av sakargument istället för att slänga skit på varandra! Skärp er!

 22. @MbX…

  ”Medborgare X den 14 oktober 2011 kl. 15:17 skrev:
  M!
  Vad har du för belägg för att kvaliteten skulle tendera att försämras bara för att det blir fler kvinnor i yrket eller för att yrket blir kvinnodominerat? ”

  Om vi bara byter ut ordet ”yrket” i citatet mot ”mitt kommentarfält”, så kan man ju se att kvaliteten sjunker drastiskt med enbart en enda Lotta som yttrar sitt inre. Det är mitt belägg väl synligt för alla att ”kvaliteten skulle tendera att försämras”.
  Låt säga att vi pytsade in fem Lottor av samma kaliber här. Vad hade hänt med kvaliteten då? Högre? Lägre? Nån som har en aning?
  Eller kanske bara låta Lotta kommentera flest av alla här så att det blev Lottadominerat, vad hade skett med kvaliteten då månne?
  Å vi vet ju av erfarenhet att det sitter många Lottor i samhället och ”puttrar” på tomgång. Vad hade hänt med kvaliteten på låt säga en nystartad förskola med ungefär lika många män och kvinnor som anställda om vi helt plötsligt pytsade in tre Lottor på en och samma avdelning som kanske redan fungerade väl?
  Givetvis heter ju inte alla kvinnor Lotta, samtidigt som att alla Lottor är inte lika väck som ”våran” Lotta. Men det tål även att tänkas på att våran Lotta inte är unik. Det finns väldigt många av hennes kaliber, och jag antar att samhället är så feministinsyltat med tanke på alla Lottor på socialkontor och i Coopkassor.

 23. Anton: Det ligger kanske ett uns av sanning i ditt resonemang, men jag ser klara brister ändå.

  Nästan alla mänskliga egenskaper har en bredare normalfördelningskurva för män än för kvinnor. Således finns fler manliga genier och fler manliga idioter än kvinnliga dito. Fler manliga muskelknuttar och fler manliga fetton än kvinnliga diton. Och fler manliga Lotta än kvinnliga dito. Vad nu motsatsen till höger i en normalfördelningskurva skulle vara 🙂

 24. Anton!

  Du har missat en sak! Troligen både i livet och via gener. Det finns inga alls som Lotta och som mig. Precis som det omöjligt finns andra som en Anton!

  Mx!

  Vissa människor förtjänar att få ett fuck finger! Sorry om du trodde att jag skulle krypa för framhasande kryp. Är det någon som dessutom bör skärpa till sig så är det du med polare som vill sätta en 16-åring i fängelse!

  Därmed avslutar jag återigen häcklandet med FUCK YOU ALL!

 25. 2Popcornmumsaren den 14 oktober 2011 kl. 14:29 skrev:

  Oj, här blev det som vanligt vild fajting om småsaker. Skönt att sitta på åskådarbänken. Finns det något bittrare än barnlösa tanter strax före klimakteriet?”

  Ovan visar tydligt Mansnätverkets fruar! Bittra avundsjuka, elaka, hatiska kärringar!

  Popcornmumsaren för din information!

  Har jag tagit hand om barn sedan jag varit barn själv, så varför du tror att bidragstagande outbildade kriminella idioter, som dig skulle vara lyckligare kan nog bara gud svara på!

  Själv dras män till mig som är tio yngre. Hur ser ditt eget sexliv ut, förutom att du gängar dig till Genusnytt med övriga kvinnohatare!? Jag tror inte jag fått fler komplimanger för mitt utseende än ikväll, så de där med klimakteriet ligger nog närmare dig än mig fulskata!

 26. Backlash!

  Jag förstår att du har problem med kvinnor när du du tror att du får framgång när du försöker trycka ner mig!

  Jag är uppväxt med en hårt arbetande och frånvarande pappa sedan 5-årsålder, då min mamma gick bort! Även han dog sedan. Jag tar inte skit och har ansvarat för mina småsyskon sedan dess.

  Och jag fattar inte vart världen är på väg när män ska omvandlas till mer kvinnor än män någonsin varit!? Ni kommer aldrig få framgång vare sig med arbete eller kvinnor genom att gnälla och grina som små barn!

  VÄX UPP FÖR HELVETE! OCH GE ER INTE PÅ FOLK SOM FÅTT KÄMPA I HELA SITT LIV!

 27. Vill man inte ta nån skit, så är en god början att låta bli att ge den. Annars kommer den som ett brev på posten.

 28. Anton!

  Det är betydligt större skillnader inom gruppen män respektive gruppen kvinnor än vad det är mellan grupperna. Och precis som Backlash säger så tenderar ofta fördelningen vara vidare för gruppen män än för gruppen kvinnor, vilket medför att det både finns fler ”idioter” och fler ”genier” bland män än vad det gör bland kvinnor. Det kan också förklara varför det finns fler män i de högsta positionerna i samhället, samtidigt som det också finns flest män bland de utslagna.

  Det går heller inte att generalisera gruppen män eller gruppen kvinnor utifrån enskilda representanter för grupperna. Så som du gör i ditt tal om Lottor!

  Se också till att skärpa till språkbruket och användandet av personangrepp. Annars stryks mer i framtiden!

 29. Lotta!

  Det är ingen som har förväntat att du ska krypa inför andra. Däremot förväntas du, precis som alla andra, kunna argumentera på ett sakligt och respektabelt sätt. Det gör du inte som du bär dig åt just nu!

  Vad gäller diskussionen om även en 16-åriga flicka, som falskt anklagat flera män för kidnappning och våldtäkt, ska behandlas som alla andra straffmyndiga personer så kan vi hålla den till inlägget som handlar om just det!

 30. @anton ”Det finns väldigt många av hennes kaliber,”

  Jadå, det finns det. Både kvinnliga och manliga. Har inget alls med kön att göra.

 31. äntligen visar Lotta sina rätta färger. Jag har diskuterat med henne förut och varje gång hon ställs mot väggen så rabblar hon upp dom gamla vanliga ursäkterna för att hon minsann inte hatar män. Men likt förbannat ser vi ganska ofta hennes mansförakt i hennes blogg. Var bara en tidsfråga innan hon inte kunde hålla sig längre.

 32. Har ingen aning om vem ”Marcus” är ovan. Inte heller har jag diskuterat med honom. Skulle tippa på att han är hon.

 33. ”Mark” var det visst som det kallade sig. Inte Marcus! Skulle du kunna specificera ditt skitsnack om mig lite bättre? Allra manligast är det ju förvisso att ta det hela på min blogg, men du saknar troligen tillräcklig styrka för att våga det enkla steget!

  Ni är ju stora och starka i grupp men små och ynkliga ensamma. Sedan är ju er taktik knappast den bästa. Först provocerar ni kvinnor och när de bli arga, så anklagar ni dem för mansförakt. Strålande upplägg!

 34. Får jag fråga MbX vad ovanstående kommentar av potta har med ämnet att göra och varför det inte stryks ur protokollet?
  Lotta du är ett klockrent exempel på vad vi försöker belysa. Keep it up!

 35. Anton!

  Så du anser att kommentaren med skitsnack från Mark ovan tillhör inlägget bättre!? Smart liten gosse. Man gör ju så man kan.

 36. Mx!

  Du kan även notera okvädesordet ”potta” som Anton skrev ovan till mig!

  Jag har annars svarat dig inne hos mig på din kommentar.

 37. ´tackars´ lotta.. omnämnd med ´okvädesord´… en bokstav och din värld rämnar, ack grymma orättvisa. Med tanke på alla de frekvent överstrukna fraserna i dina tidigare kommentarer så får jag påminna dig om att det är ganska så korkat att kasta sten i glashus.
  Då har vi det konstaterat. Du anser att jag är en smart liten gosse och jag anser vice versa om dig!

  Har aftondraken kommenterat själva angående löneskillnader Swedin/Kielos emellan, MbX?
  Kunde vara intressant med ett direkt svar från herr H.

 38. LOtta
  varför skulle jag vilja besöka din blogg för att skriva samma sak där? Jag har gjort det för ett år sen ungefär, det räcker. Du hade inte mycket att komma med då heller, tvivlar på att du har det nu. Har läst en hel del kommentarer av dig här inne, dom dryper av förakt mot gruppen män.
  Råder dig till att söka hjälp för det.

 39. För övrigt kan jag meddela att jag försökte maila Swedin och fråga ut honom. Men mailet kom inte fram, jag misstänker att dom har bannat min mail från att nå fram till någon på ab då jag har frågat ut många därifrån.

 40. Anton!

  Nej, jag har inte sett att de själva kommenterat om det finns någon löneskillnad mellan Swedin och Kielos. Mark kanske får göra ett nytt försök från en annan mailadress!

 41. Bra inlägg men 1% av 7600 kr är inte ”några hundralappar” utan 76 kronor. Dvs ungefär motsvarande priset för en kopp kaffe med bulle på det lokala caféet. Och detta anser feministerna vara ett problem som är värt att ta upp plats i media år efter år. Jösses!

 42. Krister!

  Det är helt riktigt att 1% av 7600 kronor inte är mer än 76 kronor. Ett belopp som ungefär räcker till en dagens rätt på en helt vanligt svenska lunchrestaurang. Så i bästa (värsta?) fall kan man hävda att män har rätt till en ”free lunch” en gång i månaden….

 43. Det är sossefacken som bestämt hur mycket kvinnor ska tjäna i Sverige idag. Sossefacken är även ansvariga för den zombiefierade löneökningstakten i Sverige.

 44. Daniel swedin är ett äckligt litet fetto. Har hört att han lipar så fort man kommenterar hans utseende.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s